Project Description

Curs pentru manageri

  • Sediul CCI Iaşi;
  • Curs de perfecţionare, 40 ore, autorizat ANC, cod COR 122107;
  • Nivel de studii minim solicitat: superioare (cu diplomă de licenţă).
  • Calendar: CURS FINALIZAT

Eligibilitate

Condiţii de participare la acest curs:
1. Persoana (cursantul) trebuie să aibă calitatea de ANGAJAT (contract individual de muncă), ocupând o poziţie managerială (director general, director departament, şef serviciu etc.) cu implicare în managementul strategic al firmei.
ATENŢIE: Persoana respectivă trebuie să fie implicată/asigure managementul strategic al firmei. “Managementul strategic” reprezintă managementul bazat pe strategie, prin care managerii urmăresc să asigure evoluţia şi performanţele organizaţiei pe termen lung, accentul punându-se pe formularea riguroasă a strategiei, pe implementarea sistemică şi eficace şi pe evaluarea continuă a acesteia.
2. Persoana nu a mai urmat un curs identic (tip şi nivel) în cadrul unui proiect cofinanţat de Uniunea Europeană (regula de evitare a dublei finanţări).
3. Firma respectivă îşi desfăşoară activitatea într-unul dintre următoarele domenii: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii, Procesarea alimentelor şi băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii (codul CAEN principal/secundar autorizat trebuie să se regăsească în lista anexată).
4. Firma respectivă îşi desfăşoară activitatea de cel puţin un an.

Traineri

Dr. ec. Anca ClipaTrainer
Consultant şi formator cu o vastă experienţă, specialist în management, marketing şi dezvoltarea afacerii, cadru didactic asociat UAIC-FEAA.