1. Eligibilitate

Ai calitatea de antreprenor, manager sau angajat în departamentul resurse umane?

Prin proiectul CCI – Competitivitate prin Competențe Îmbunătățite se urmărește formarea a min 505 persoane din Regiunea de Nord-Est: top şi middle-manageri, antreprenori, angajaţi în departamentul de resurse umane şi certificarea a minim 420 dintre acestea.

2. Istoric

Nu ai mai urmat un curs identic (tip şi nivel) în cadrul unui proiect co-finanţat de Uniunea Europeană?

Proiectul constă în cresterea numarului de angajati care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activitații la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

3. Afacerea

Firma îşi desfăşoară activitatea într-unul dintre domeniile din următoarea listă ?

Proiectul își propune sprijinirea a minim 166 de întreprinderi prin intermediul participării la cursuri gratuite autorizate ANC.

4. Vechime

Firma îşi desfăşoară activitatea de cel puţin un an?

Se vor susţine cel puţin 46 IMM-uri cu ajutorul activităților de consultanță și se va oferi sprijin pentru realizarea și adaptarea planificării strategice a companiilor.

Cursuri gratuite autorizate ANC oferite de Camera de Comerț și Industrie Iași

Antreprenori, manageri, angajați departamentul resurse umane

Declar că pot pune la dispoziţie:

certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (nu mai vechi de 30 zile faţă de data înscrierii), care să ateste calitatea de titular PFA/ÎI/ÎF sau de asociat & administrator SC - obligatoriu pentru curs Competenţe Antreprenoriale
adeverinţă emisă de angajator, cu privire la calitatea mea de angajat (contract individual de muncă) într-o poziţie managerială, angrenat în managementul strategic al firmei - obligatoriu pentru curs Manager de Proiect
adeverinţă emisă de angajator şi o copie (conform cu originalul) după fişa postului, cu privire la calitatea mea de angajat (contract individual de muncă) într-un departament de resurse umane (sau atribuţii de această natură) - obligatoriu pentru curs Inspector Resurse Umane

Declar că pot face dovada, cu un certificat constator emis de Oficiul Registrului Comerţului (nu mai vechi de 30 zile faţă de data înscrierii), cu privire la localizarea sediului, starea de funcţiune şi obiectul de activitate al firmei.
Da

Declar că nu am mai urmat acest curs (ca tip şi nivel) în cadrul altui program cu finanţare europeană (regula de evitare a dublei finanţări din fonduri UE)
Da

Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și manipularea datelor dvs. pe acest website.